Joe Kennedy John Kennedy Robert Kennedy Ted Kennedy Návštěvní kniha Kontaktujte mě
Black as Day - A free Dreamweaver Template from www.r7designer.com
Advanced Search - Link me to an Advanced Search!
"Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country."

George W. Bush

Životopis

Prezident USA. Životopis bude doplněn později.


Kontroverzní volby v roce 2000

Prezidentské volby v USA se zakládají na jakémsi stylu nepřímé volby, kdy o prezidentovi rozhodují volitelé, reálné osoby volené americkým lidem, jejichž úloha ale v konečném důsledku není nijak podstatná. Jednoduše řečeno má každý stát daný počet volitelů podle toho, kolik na jeho území žije občanů, celkový počet volitelů v USA je pak 538. Aby kandidát na prezidenta vyhrál volby, musí získat nadpoloviční většinu těchto hlasů, tedy 270.

V majoritní skupině států platí většinový systém, tedy pokud v daném státě vyhraje nějaký kandidát byť o jeden hlas, získává všechny volitele. Výjimku tvoří státy Nebraska a Maine, kde se rozdělují hlasy podle vítězství kandidátů v jednotlivých obvodech. Pokud vím, lze uplatnit ve volbách i pravidlo, kdy bude volitel hlasovat proti názoru svého státu, jedná se ale o výjimku a ve skutečnosti se s něčím podobným jen tak nesetkáte.

Ale zpátky k volbám v roce 2000. Po sečtení hlasů ze všech států kromě Floridy měl Al Gore přes Bushem náskok víc jak půl milionu hlasů amerických voličů, ale jak už víte, ty v konečném důsledku nic neznamenají. Volitelů do té doby získal 266, stačili mu tedy 4 z floridských 25, aby svého oponenta George W. Bushe porazil. I přes markantní náskok ale systém tohoto jižanského státu mohl výsledek úplně zvrátit, stačilo, aby Bush získal o několik málo hlasů víc a stal se prezidentem.

Od počátku bylo jasné, že volby na Floridě budou velmi těsné, podle předvolebních průzkumů zde měl ale o několik tisíc hlasů zvítězit Gore. Jaké bylo tedy překvapení, když americké televize začaly vítězem vyhlašovat Bushe a to pouze o 375 hlasů!

Jak se dalo čekat, Al Gore se proti rozhodnutí odvolal, ukázalo se totiž, že v řadě okresů nebylo započítáno několik stovek, někdy i tisíce hlasů, protože je stroj nedokázal správně přečíst. Goreův tým vsadil na zákon o "úmyslu občana", který tvrdí, že i kdyby byl volební lístek nějak porušen nebo špatně označen, je třeba brát v úvahu právě úmysl občana a stavět ho nad onen špatně vyplněný / porušený volební lístek. Například pokud by měl kandidát vybarvit políčko u kandidáta černou propiskou a zakreslil ho modrou, případně v políčku jen udělal křížek, nebudou volební stroje hlas započítávat, přestože "úmysl voliče" je z něj naprosto zřejmý.

Soudní pře na Floridě ohledně toho, zda povolit (Gore), nebo nepovolit (Bush) ruční sčítání hlasů se táhla měsíc, až právníci Ala Gorea konečně u soudu uspěli. Při tomto ručním sčítání se začala okamžitě ukazovat Goreova převaha a bývalý viceprezident se stával jasně vedoucí postavou, když náhle zasáhl Nejvyšší soud ve Washingtonu D.C.

Ruční sčítání bylo přerušeno, spor začal odznova. Po několika dnech soud v poměru 5:4 rozhodl, že jelikož není úmysl občana přesně vymezen v zákoně a v každém okresu Floridy si ho mohli definovat jinak (někde tedy mohli počítat i hlasy, které by dle jiné komise v jiném státu už byly vyřazeny jako nejednoznačné), není toto sčítání právoplatné a vítězem zůstává Bush.

Al Gore, rozhodnutý už více nerozvracet soudními tahanicemi Spojené státy, následujícího dne prohlásil, že s výsledkem sice nesouhlasí, ale hodlá z voleb odejít a uznat George W. Bushe prezidentem.


Co o něm řekli

"Tato země byla morálním vůdcem světa, dokud se George W. Bush nestal prezidentem."
- Howard Dean

John. Kennedy Robert Kennedy Ted Kennedy Návštěvní kniha Autor stránek Kontaktujte mě
© 2007 - 2009, Kristýna Kabzanová